Reklama
Zachodnie Tatry Zachodnie Tatry Zachodnie Tatry
LopeníkLopeníkLopeník


Lopenik


Rozległa gmina znajdująca się na zboczach wierzchu Wielki Lopenik, drugiego najwyższego wierzchu Białych Karpat, oraz w Lopenickim łęku. Gmina ta została stworzona z rozproszonych odludzi aż w roku 1791, kiedy tutejszy teren został dołączony do Moraw. W przeszłości większość obywateli zabywała się zbiorem i sprzedażą ziół oraz produkcją naczyni drewnianych. Znajduje się tutaj również kilka pokazów budownictwa ludowego. Przez teren gminy przechodzi ścieżka nauczna z siedmioma tablicami informacyjnymi.
 

  Zakwaterowanie Luhaczowice
18 km
  Zakwaterowanie Pozlowice
 

TOPlist